Röda och irriterade ögon

Röda ögon och irriterande ögon

 

En undersökning av dina ögon samt råd och rekommendationer för dig som lider av röda ögon och irriterande ögon - remiss lämnas vid behov utan extra kostnad

Röda ögon innebär:

 

För dig som lider av besvär med röda ögon som irriterar kan det vara skönt att veta att det finns hjälp att få. Det är viktigt att utreda varför besvär med ögonen uppkommit och därefter göra lämpliga åtgärder. Med specialkunskap inom just ögonrelaterade problem, kan värmebehandlingar och massage utföras. Rekommendation av ögondroppar ges vid behov och då vilken typ av dessa som bör användas beroende på problemets orsak.

Har du ont i ögonen ska du uppsöka vård!

Irritation eller ont i ETT öga är ofta mer akut än om båda ögonen är irriterade.

Röda och irriterade ögon bör undersökas:

 

Regelbundet för bibehållen ögonhälsa och korrekta styrkor av glasögon och linser.

 

Extra viktigt med kontroll vid följande symptom:

 • Röda ögon
 • Irriterande ögon
 • Vid allmänna besvär av ögonen

 

 

 

 

 

Det finns många olika metoder för att lindra dina ögonbesvär.

Behöver du hjälp?

Tveka inte att ta kontakt om du har frågor. Klinikens mål är att jobba med undersökningar och behandlingar framför försäljning av produkter. Du får alltid receptet i handen och friheten att köpa produkter var du vill

 

Undersökning - röda ögon:

 

 • Genomgång anamnes
 • Synfunktion och styrkebestämning.
 • Ögats främre delar som bl.a. ögonlock och tårvätska
 • Mätning av ögats tryck
 • Ögonbottenundersökning - här kan diagnostiska droppar användas för att vidga pupillen. Dessa droppar kräver extra behörighet och får endast droppas av optiker med högre behörighet samt vårdpersonal.
 • Vid behov remittering till vårdenhet

 

 

 

 

 

Behandling - röda ögon

 

Beroende på utfallet av undersökningen kan olika typer av behandlingar ordineras - detta behöver inte bara vara glasögon och linser.

 

Detta kan innebära behandling som

 • Värme på ögonlocken
 • Massage av ögonlocken
 • Rekommendation av ögondroppar

 

 

 

Optiker med specialkunskap inom ögonhälsovård

 

Synklinik med specialkompetens inom ögonhälsovård och avancerade synundersökningar. Noggranna undersökningar och behandlingar efter dina behov, Receptet lämnas alltid, köp glasögon och linser online, hos mig eller annan optikbutik. Varmt välkommen till den enda synkliniken i Kalmar, listad på 1177.se

0480-22115

 

C-Optik Synlinik

Södra Malmgatan 6

392 34 Kalmar

0480 22 11

 

© Copyright. All Rights Reserved.