Synundersökning

Synundersökning för dina behov


C-Optik utför avancerade synundersökningar där ögat som helthet bedöms. För att du ska få korrekta råd är det viktigt att hela ögat undersöks.

För dig som behöver en avancerad synundersökning

Ögats alla delar samverkar och helheten bestämmer vilken ordination du får på glasögon / linser

Bör göras när:


Regelbundet för att bibehålla och korrekta styrkor av glasögon och linser.


Extra viktigt med kontroll vid följande symptom:

 • Huvudvärk
 • Yrsel
 • Irriterande ögon
 • Rinnande ögon
 • Torra ögon
 • Svårt att se / läsa
 • Varierande syn (se bra ibland / ibland inte)


 • Vid allmänna besvär av ögonen


Synundersökning


Vid en klassisk synundersökning kontrolleras din syn så att du ser skarpt och styrkan på linserna / glasögonen undersöks. Men det finns många bakomliggande faktorer som kan avgöra varför ditt öga mår som det gör.


Därför är det väldigt viktigt att undersöka hela ögat, bl.a mäta ögats tryck, hornhinnans tjocklek,  undersökning av ögonbotten. Detta är väldigt avancerade undersökningar och kräver specialkunskap och vidarutbildning (t.ex 2-årig M.Sc eller liknande) utöver grundutbildningen för optiker.


Hos några optiker kan Du  själv välja om det Du vill ha en klassisk synundersökning eller en ögonhälsoundersökning. Men fundera på om Du kan bestämma vilka delar det är som påverkar din syn? C-Optik gör därför en fullständigt ögonhälsoundersökningen när Du kommer till kliniken första gången för att se vilka faktorer som påverkar just din syn och ögonhälsa.


Recepten och rekommendation lämnas alltid till dig, produkter köper du var du vill.


Behöver du hjälp?

Tveka inte att ta kontakt om du har frågor.  Klinikens mål är att jobba med undersökningar och behandlingar framför försäljning av produkter. Du får alltid receptet i handen och friheten att köpa produkter var du villKlinikens behandlingar


Undersökningen - innebär:


Hos C-Optik är den avancerade synundersökningen en ögonhälsoundersökning. Detta är för att ögats alla delar och samfunktioner tillsammans påverkar vilken styrka och typ av glasögon / linser som ordineras.


 • Genomgång anamnes
 • Synfältsmätning
 • Mätning av ögats tryck
 • Synfunktionen och bestämning av glasögonstryka / linsstyrka
 • Undersökning av ögats lins
 • Ögonbottenundersökning - här kan diagnostiska droppar användas för att vidga pupillen. Dessa droppar kräver extra behörighet och får endast droppas av optiker med högre behörighet samt vårdpersonal.
 • Värdering av alla resultat som kan påverka varandra
 • Genomgång av recept och ordination
 • Vid behov remittering till vårdenhet


Behandling


Beroende på utfallet av undersökningen kan olika typer av behandlingar ordineras - detta behöver inte bara vara glasögon och linser.


Detta kan innebära behandling för

 • Torra
 • Rinnande ögon
 • Synträning


C-Optik Synklinik

Optiker med specialkunskap inom ögonhälsovård


Synklinik med specialkompetens inom ögonhälsovård och avancerade synundersökningar. Noggranna undersökningar och behandlingar efter dina behov, Receptet lämnas alltid, köp glasögon och linser online, hos mig eller annan optikbutik. Varmt välkommen till den enda synkliniken i Kalmar, listad på 1177.se

0480-22115


C-Optik Synlinik

Södra Malmgatan 6

392 34 Kalmar

0480 22 11


info@c-optik.se

© Copyright. All Rights Reserved.