Nattlinser

Nattlinser

Ortho-K, eller Ortho-keratologi som är hela namnet, är en temporär och reversibel formändringsprocess av hornhinnans yttersta lager. Att den benäms som temporär och reversibel är för att formändringen som sker i hornhinnans lager inte är bestående utan att hornhinnan återtar sin ursprungliga form om behandlingen avslutas.Tekniken har funnits under många år men tack vare ny teknologi har instrumenten utvecklats så att undersökningarna och tillverkningen av kontaktlinserna får exaktare värden. Det gör det möjligt att följa hela formändringsprocessen idag och det ger resultat som är mer exakta. Ortho-K har därgenom blivit ett säkert alternativ till kirurgisk behandling av närsynthet.

Ortho-K linserna används på natten när du sover för att ge en bra synskärpa under dagen. Det är beroende på graden av närsynthet och hornhinnans egenskaper som avgör hur snabbt du får full effekt av linserna, det kan ta några nätter. Ortho-K-linser är lämpliga för alla som vill slippa kontaklinser och glasögon, de är mycket lämpliga för idrottare då det inte finns någon risk att tappa dessa linser. Även personer som ofta befinner sig i torra och dammiga miljöer har stora fördelar med dessa linser.

Ortho-K fungerar på närsynthet upp till ca -5,00D och även en mindre astigmatism. För de med högre synfel kan detta reduceras men inte korrigeras fullt ut. Behandlingen startar med en ordentlig undersökning av ögon och syn, speciellt viktigt är hornhinnan och dess yta och kupighet. I början av behandlingen krävs tätare kontroller för att följa förändringsprocessen i hornhinnan. När det önskade resultatet har uppnåtts, bärs linserna så många nätter per vecka som behövs för att behålla ett stabilt seende hela dagen. Om inte stabil syn uppnås inom förväntad tid, avbryts behandlingen, och synen kommer att återgå till sitt ursprungliga värde.

Orto-K-linserna är tillverkade av de mest syregenomsläppliga materialen. Dessa linser är mer känsliga för hantering än tidigare typer av hårda linser, varför de måste bytas ut varje år.

0480 22 115

info@c-optik.se

Vem är C-Optik?

Catarina Ericson

Leg Optiker med kontaktlinsbehörighet

MSc i Klinisk Optometri

Över 25 år i optikbranschen

som Optiker och utbildare av optiker

C-optik Synklinik

Södra Malmgatan 6

392 34 Kalmar

0480 22 11

info@c-optik.se

Din optiker i Kalmar!

Erbjuder ögonbehandlingar

Löser ögonproblem

Remitterar gråstarrsoperation

Köp glasögon och linser online

Otho-K

Undersökningar för barn

Kalmars bästa optiker

noggranna undersökningarBra synundersökningar

 

 

Optiker med specialkompeten

Speciallinser

Fokus ögonsjukdomar