Barn & Ungdomar
Topograf

Barn & ungdomar

 

Under barn och ungdomsåren skapas en stabil grund inför vuxenlivet och synen är en viktig del av detta. Underskolåren är det mycket kunskap som ska tas in och därför är det väldigt viktigt att barnen kan koncentrera sig på innehållet av bokstäverna och inte störas av att bokstäverna är suddiga.

 

En naturlig förutsättning för att kunna läsa är att faktiskt se orden man ska läsa vilket blir svårare med ett synfel som inte är korrigerat. Låt ditt barn lägga fokus på rätt saker - jag lägger fokus på att ditt barn ska se bokstäverna!

 

Många ungdomar idrottar och inom vissa idrotter kan glasögon upplevas som begränsande. Kontakta mig så kan vi diskutera vilka behov som finns för just dig eller ditt barn och tillsammans hitta lösningar.

Synen ska inte begränsa idrottsprestationer.

 

 

Övningskörning är vanlig i ungdomsåren och ger sig ut i trafiken gör en synundersökning. Det är extremt viktigt både för din egen och andras säkerhet att du har den bästa synen som du kan få när du är ute i trafiken. Synkraven i trafiken är enligt mig lågt satta och därför rekommenderar jag att du gör en fullständig synundersökning för att vara trygg trafiken.

 

 

 

0480 22 115

info@c-optik.se

Vem är C-Optik?

Catarina Ericson

Leg Optiker med kontaktlinsbehörighet

MSc i Klinisk Optometri

Över 25 år i optikbranschen

som Optiker och utbildare av optiker

C-optik Synklinik

Södra Malmgatan 6

392 34 Kalmar

0480 22 11

info@c-optik.se

Din optiker i Kalmar!

Erbjuder ögonbehandlingar

Löser ögonproblem

Remitterar gråstarrsoperation

Köp glasögon och linser online

Otho-K

Undersökningar för barn

Kalmars bästa optiker

noggranna undersökningarBra synundersökningar

 

 

Optiker med specialkompeten

Speciallinser

Fokus ögonsjukdomar