Med speciella behov

"Varje barn är en

unik blomma

tillsammans utgör de en

vacker trädgård."

Barn & ungdomar med speciella behov

Alla människor är unika, när det kommer till undersökning på barn och ungdomar kan vissa egenskaper bli mer synliga än andra.

Aktiva barn kan ha svårt att sitta still i stolen eller problem att koncetrera sig vilket kan leda till frustration bland föräldrar. Med över 20 års branscherfarenhet och väldigt många undersökningar gjorda på barn är detta en del av min vardag och har stor förståelse för detta. För att göra synundersökningen läggs stor vikt i att informera, både föräldrar och barnen, om varje delmoments syfte.

 

 

När det handlar om barn är min prioritet att resultatet blir korrekt och bokar därför alltid med väl tilltagen tid.

0480 22 115

info@c-optik.se

Vem är C-Optik?

Catarina Ericson

Leg Optiker med kontaktlinsbehörighet

MSc i Klinisk Optometri

Över 25 år i optikbranschen

som Optiker och utbildare av optiker

C-optik Synklinik

Södra Malmgatan 6

392 34 Kalmar

0480 22 11

info@c-optik.se

Din optiker i Kalmar!

Erbjuder ögonbehandlingar

Löser ögonproblem

Remitterar gråstarrsoperation

Köp glasögon och linser online

Otho-K

Undersökningar för barn

Kalmars bästa optiker

noggranna undersökningarBra synundersökningar

 

 

Optiker med specialkompeten

Speciallinser

Fokus ögonsjukdomar