Diabeteskontroll

Diabeteskontroll!

 

 

 

Sedan hösten 2015 har C-Optik Synklinik behörighet att utföra diabeteskontroller, där bland annat blodkärlen i ögonen undersöks.

 

Det som krävs är bland annat att optikern har genomgått specialkurs på Karolinska Institutet utöver masterutbildningen. Ny vidareutbildning 2017 med fokus på just ögats bakre delar gör att du med diabetes får ännu bättre vård.

 

 

Slipp långa kötider till Kalmar Läns landsting men observera att undersökningen ej subventioneras av landstingent utan bekostas av patienten.

 

 

0480 22 115

info@c-optik.se

Vem är C-Optik?

Catarina Ericson

Leg Optiker med kontaktlinsbehörighet

MSc i Klinisk Optometri

Över 25 år i optikbranschen

som Optiker och utbildare av optiker

C-optik Synklinik

Södra Malmgatan 6

392 34 Kalmar

0480 22 11

info@c-optik.se

Din optiker i Kalmar!

Erbjuder ögonbehandlingar

Löser ögonproblem

Remitterar gråstarrsoperation

Köp glasögon och linser online

Otho-K

Undersökningar för barn

Kalmars bästa optiker

noggranna undersökningarBra synundersökningar

 

 

Optiker med specialkompeten

Speciallinser

Fokus ögonsjukdomar