Rinnande ögon

Rinnande ögon!

 

 

Besvär med rinnande ögon går att behandla på synkliniken.

Kontakta mig för mer information.

 

Tårvätskan består enkelt förklarat av tre delar, se bilden, innerst mot ögat finns

ett slem skikt som binder vattnet som är lagret framför. I vatten skiktet finns

alla nödvändiga näringsämnen och delar av immunförsvaret. Det yttersta lagre

är en oljefilm som ska ge ögat en klar yta och hålla vattenskiktet på plats.

 

 

Rinnande ögon kan orsakas av ett mycket tunt eller avsaknad av oljeskikt, då

hålls inte vattenskiktet på plats och tårvätskan rinner över. Ögonen blir då

mycket torra när endast slemskiktet finns kvar. Rinnande ögon kan också

orsakas av stopp i tårkanalerna där tårvätskan normalt ska rinna ut.

 

 

Att rinnande ögon blir vanligare med ökad ålder beror också på att oljeskiktet

kräver en högre temperatur för att hållas flytande och inte stelna till. Rinnande

ögon är oftast ett resultat av dåligt oljeskikt. Orsaker till detta kan vara

hormon påverkan, miljö, smink och allergier, men även fel korrektion (glasögoneller linser) eller avsaknad av korrektion av synfel kan ge rinnande ögon. Det är viktigt att undersöka och se de underliggande problemen till symtomen.

 

 

Kajal på detta sätt täpper till oljeskiktets utgångar.

 

Undersökningar som kan göras är att kontrollera följande:

Ögats vidhäftning av slemskiktet

Tårvätskans mängd

Tårvätskans osmolaritet

Oljeskiktets stabilitet

Oljeskiktets kvalitet

 

 

Behandlingar ska göras utifrån orsaken till problemen.

Bästa resultat får man vid behandling av orsaken, ögondroppar kan vara en

lindrande behandling men är oftast en symtombehandling och inte en

behandling av problemet.

 

 

Till att börja med ska rätt korrektion användas sedan kan behandling bestå av,

värme, massage tillskott av Omega-3 då helt från fisk och linfrön.

Nu kan även behandling med Blephex, (rengöring och massage) utföras på

kliniken, det ger ett mer långvarigt resultat och kan gärna kombineras med

värme hemma.

0480 22 115

info@c-optik.se

Vem är C-Optik?

Catarina Ericson

Leg Optiker med kontaktlinsbehörighet

MSc i Klinisk Optometri

Över 25 år i optikbranschen

som Optiker och utbildare av optiker

C-optik Synklinik

Södra Malmgatan 6

392 34 Kalmar

0480 22 11

info@c-optik.se

Din optiker i Kalmar!

Erbjuder ögonbehandlingar

Löser ögonproblem

Remitterar gråstarrsoperation

Köp glasögon och linser online

Otho-K

Undersökningar för barn

Kalmars bästa optiker

noggranna undersökningarBra synundersökningar

 

 

Optiker med specialkompeten

Speciallinser

Fokus ögonsjukdomar