Torra ögon
Topograf

Torra ögon

 

 

Tårvätskan består enkelt förklarat av tre delar, se bilden, innerst mot ögat finns

ett slem skikt som binder vattnet som är lagret framför. I vatten skiktet finns

alla nödvändiga näringsämnen och delar av immunförsvaret. Det yttersta lagret

är en oljefilm som ska ge ögat en klar yta och hålla vattenskiktet på plats. Torra ögon kan orsakas av att oljeskiktet är så tunt att vattnet dunstar, då är man ännu känsligare för en torr yttre miljö. Vissa mediciner har en uttorkande effekt och då kan vattenskiktet minska i mängd, detta tillsammans med ett tunt oljeskikt leder till att inte mycket tårvätska finns på ögat. Om det inre slemskiktet skadas kan vattnet inte stanna kvar på ögat, det leder till en torr yta.

 

Torra ögon är ett resultat av obalans i tårvätskan och det finns många orsaker till torra ögon. Det kan vara mediciner, ålder, hormonpåverkan, miljö, smink och allergier, men även fel korrektion eller avsaknad av korrektion av synfel kan

ge torra ögon. Det är viktigt att undersöka och se de underliggande problemen

till symtomen. Undersökningar som kan göras är att kontrollera följande:

 

  • Ögats vidhäftning av slemskiktet
  • Tårvätskans mängd
  • Tårvätskans osmolaritet
  • Oljeskiktets stabilitet
  • Oljeskiktets kvalitet

 

 

Behandlingar ska göras utifrån orsaken till problemen. Bästa resultat får man vid behandling av orsaken, ögondroppar kan vara en lindrande behandling men är oftast en symtombehandling och inte en behandling av problemet.

 

Till att börja med ska rätt korrektion användas sedan kan behandling bestå av, värme, massage tillskott av Omega-3 då helt från fisk och linfrön. Nu kan även behandling med Blephex, (rengöring och massage) utföras på kliniken, det ger ett mer långvarigt resultat och kan gärna kombineras med värme hemma.

 

 

0480 22 115

info@c-optik.se

Vem är C-Optik?

Catarina Ericson

Leg Optiker med kontaktlinsbehörighet

MSc i Klinisk Optometri

Över 25 år i optikbranschen

som Optiker och utbildare av optiker

C-optik Synklinik

Södra Malmgatan 6

392 34 Kalmar

0480 22 11

info@c-optik.se

Din optiker i Kalmar!

Erbjuder ögonbehandlingar

Löser ögonproblem

Remitterar gråstarrsoperation

Köp glasögon och linser online

Otho-K

Undersökningar för barn

Kalmars bästa optiker

noggranna undersökningarBra synundersökningar

 

 

Optiker med specialkompeten

Speciallinser

Fokus ögonsjukdomar