Ögonpåverkande Sjukdomar

Ögonpåverkande sjukdomar

 

Diabetes påverkar ögonen, det gäller både ögats näthinna, lins, regnbågshinna (iris) och då även hur synen fungerar. Ibland kan det vara så att synskärpan och stora styrkeförändringar är det första som uppmärksammas. Men även blodkärlen i ögats näthinna kan tidigt påverkas av diabetes. Vid diabetes är det sedan viktigt att regelbundet låta undersöka näthinnan för tidig upptäckt om förändringar sker, då är det lättare att åtgärda.

Högt blodtryck påverkar blodkärlen. Dessa förändringar syns vid undersökning av ögats näthinna. Ögat är för övrigt det enda ställe där blodkärlen syns tydligt. .

0480 22 115

info@c-optik.se

Vem är C-Optik?

Catarina Ericson

Leg Optiker med kontaktlinsbehörighet

MSc i Klinisk Optometri

Över 25 år i optikbranschen

som Optiker och utbildare av optiker

C-optik Synklinik

Södra Malmgatan 6

392 34 Kalmar

0480 22 11

info@c-optik.se

Din optiker i Kalmar!

Erbjuder ögonbehandlingar

Löser ögonproblem

Remitterar gråstarrsoperation

Köp glasögon och linser online

Otho-K

Undersökningar för barn

Kalmars bästa optiker

noggranna undersökningarBra synundersökningar

 

 

Optiker med specialkompeten

Speciallinser

Fokus ögonsjukdomar