I gula fläcken

Åldersförändringar i Gula fläcken

 

 

Gula fläcken är den punkt i näthinnan där vi har bäst synskärpa. Denna påverkas med åren och där uppstår ibland förändringar. Det beror på att ämnesomsättningen där är väldigt förfinad och då kan slaggprodukter lagras. När Gula fläcken påverkas så minskar synskärpan i det centrala seende, det blir svårt att läsa och ansikten syns inte lika tydligt. Ofta missuppfattas denna synnedsättning av omgivningen eftersom att seendet åt sidorna inte påverkas.

Det är alltså lätt att se damm eller blomblad som har ramlat på golvet, men samtidigt så ser man inte kaffekoppen när kaffet ska hällas upp eller så välts glasen på bordet. Detta kallas ARM (Age Related Macula) alltså ålderspåverkad gula fläcken, när denna förändring förvärras så benämns det med AMD (Age Related Macula Degeneration) makuladegeneration. Det finns två lika typer som benämns torr, vanligast och våt, mer ovanlig. Den torra varianten finns inte någon medicinsk behandling mot. Men man vet att en bra och näringsriktig kost är positivt för att hämma utvecklingen av denna. Det finns många studier på detta och det har framkommit att exakta mängder av vissa vitaminer och antioxidanter har en positiv effekt. Vilken sammansättning som behövs beror på i vilket stadium som förändringen är i. Den våta varianten kan behandlas om den upptäcks i tid och även om det har varit en torr variant så kan den utvecklas till våt och då ska detta upptäckas i tid. Var uppmärksam på om dörrposter plötsligt blir mycket snedda eller att lässeendet försämras snabbt

0480 22 115

info@c-optik.se

Vem är C-Optik?

Catarina Ericson

Leg Optiker med kontaktlinsbehörighet

MSc i Klinisk Optometri

Över 25 år i optikbranschen

som Optiker och utbildare av optiker

C-optik Synklinik

Södra Malmgatan 6

392 34 Kalmar

0480 22 11

info@c-optik.se

Din optiker i Kalmar!

Erbjuder ögonbehandlingar

Löser ögonproblem

Remitterar gråstarrsoperation

Köp glasögon och linser online

Otho-K

Undersökningar för barn

Kalmars bästa optiker

noggranna undersökningarBra synundersökningar

 

 

Optiker med specialkompeten

Speciallinser

Fokus ögonsjukdomar