Ögonsjukdomar
Topograf

 

Ögonsjukdomar

 

Många gånger så är uppfattningen att så länge synen är bra så finns inte några förändringar i ögonen. Men det kan vara så att förändringarna i början inte påverkar synen. Många förändringar utvecklas sedan till sjukdomar som kan ge bestående skador.

Om t.ex. en glaskroppsavlossning har skadat näthinnan är det lättare att åtgärda vid direkt upptäckt. Om diabetes uppkommer så är det viktigt att börja behandling så tidigt som möjligt för hela kroppen. Om gula fläcken är påverkad av åldersförändringar så är ett sunt liv viktigt för att om möjligt minska den negativa utvecklingen.

Ögonen är en del av kroppen och påverkas av hur vi lever. Att låta undersöka ögonen med jämna mellanrum ökar möjligheten att i tidigt stadium upptäcka förändringar som kan leda till sjukdomar. På så sätt kan behandling påbörjas när behov finns. Här tar jag upp några av de vanligaste förändringarna som sker med åren som grå starr, glaskroppsavlossning och förändringar i gula fläcken. Samt sjukdomar som glaukom/ grön starr näthinneavlossning och sjukdom i gula fläcken.

0480 22 115

info@c-optik.se

Vem är C-Optik?

Catarina Ericson

Leg Optiker med kontaktlinsbehörighet

MSc i Klinisk Optometri

Över 25 år i optikbranschen

som Optiker och utbildare av optiker

C-optik Synklinik

Södra Malmgatan 6

392 34 Kalmar

0480 22 11

info@c-optik.se

Din optiker i Kalmar!

Erbjuder ögonbehandlingar

Löser ögonproblem

Remitterar gråstarrsoperation

Köp glasögon och linser online

Otho-K

Undersökningar för barn

Kalmars bästa optiker

noggranna undersökningarBra synundersökningar

 

 

Optiker med specialkompeten

Speciallinser

Fokus ögonsjukdomar