Ögonhälsokontroll
Ögonbotten

Ögonhälsoundersökning

 

 

En ögonhälsoundersökning är mer omfattande än att bara undersöka synen. Förutom punkterna i synundersökning undersöks ögats tryck, ögonbotten och ögats allmänna hälsotillstånd.

 

En mer avancerad analys av dina ögon möjliggörs tack vare den 2-åriga mastersutbildning i Klinisk Optometri. Endel optiker väljer att ta bilder på ögonbottnarna och skicka bilderna till ögonläkare mot en extraavgift. Hos

C-Optik Synklinik finns kunskapen att analysera dessa bilder och tillsammans med en undersökning med hjälp av mikroskopet bedöms dina ögonbottnar samt ögonens övriga delar som helhet. Detta gör att ytor som inte fångas av en ögonbottenkamera kan tas med i bedömningen

 

Om behov finns skickas remiss till ögonläkare. Dina ögon, din syn och dina behov är min prioritet.

 

När du besöker C-Optik Synklinik för första gången görs alltid en ögonhälsoundersökning.

0480 22 115

info@c-optik.se

Vem är C-Optik?

Catarina Ericson

Leg Optiker med kontaktlinsbehörighet

MSc i Klinisk Optometri

Över 25 år i optikbranschen

som Optiker och utbildare av optiker

C-optik Synklinik

Södra Malmgatan 6

392 34 Kalmar

0480 22 11

info@c-optik.se

Din optiker i Kalmar!

Erbjuder ögonbehandlingar

Löser ögonproblem

Remitterar gråstarrsoperation

Köp glasögon och linser online

Otho-K

Undersökningar för barn

Kalmars bästa optiker

noggranna undersökningarBra synundersökningar

 

 

Optiker med specialkompeten

Speciallinser

Fokus ögonsjukdomar