Regelbundenhet
Topograf

Regelbundna undersökningar

 

 

 

Allt fler upptäcker fördelen med att regelbundet undersöka ögonen. Om ögonen undersöks regelbundet är det lättare att upptäcka förändringar som sker över tid. Detta ökare chanserna att hitta skadliga förändringar i ett tidigt skede och på så sätt börja med åtgärder tidigare.

 

Alla bilder kopplade till dina ögon sparas hos mig i minst 10 år vilket ger en stor möjlighet att både för dig, mig och eventuella ögonläkare att göra en avancerad bedömning om hur dina ögon har förändrats över tiden och därmed underlättar beslutet av åtgärdesmetoder om det skulle behövas.

 

Att regelbundet kontrollera synen är viktigt för att du ska använda rätt linser eller glasögon. Användning av glasögon eller linser med felstyrka kan skapa mer problem än det löser. Även om du köper dina produkter på internet eller i butik är det extremt viktigt att ditt receptet stämmer.

 

Till vänster syns ett öga som torkat pga att hen har använt fel sorters linser.

 

 

Sveriges optikerförbund rekommenderar följande undersökningsintervaller

 

0480 22 115

info@c-optik.se

Vem är C-Optik?

Catarina Ericson

Leg Optiker med kontaktlinsbehörighet

MSc i Klinisk Optometri

Över 25 år i optikbranschen

som Optiker och utbildare av optiker

C-optik Synklinik

Södra Malmgatan 6

392 34 Kalmar

0480 22 11

info@c-optik.se

Din optiker i Kalmar!

Erbjuder ögonbehandlingar

Löser ögonproblem

Remitterar gråstarrsoperation

Köp glasögon och linser online

Otho-K

Undersökningar för barn

Kalmars bästa optiker

noggranna undersökningarBra synundersökningar

 

 

Optiker med specialkompeten

Speciallinser

Fokus ögonsjukdomar