Rinnande och torra ögon

Avancerad synundersökning i Kalmar av optiker med högre behörighet. 

Synundersökning med fokus på ögonhälsa

Specialist inom ögonhälso- & synundersökningar

Rinnande och torra ögon

För dig som besväras av rinnande eller torra ögon kan det vara skönt att veta att det finns hjälp att få. Det är viktigt att utreda varför besvär med ögonen uppkommit och därefter göra lämpliga åtgärder.


Rinnande ögon är ett symptom på torra ögon, detta beror på att tårvätskans delar är i obalans med varandra.

Att utreda vilken orsaken är och vilken del av tårvätskan som inte fungerar optimalt är A och O vid dessa besvär.


Genomgång anamnes

Synfunktion och styrkebestämning.

Ögats främre delar som bl.a. ögonlock och tårvätska

Mätningar av tårvätskans sammansättning, osmolaritet och stabilitet

Mätning av ögats tryck

Ögonbottenundersökning - här kan diagnostiska droppar användas för att vidga pupillen. Dessa droppar kräver extra behörighet och får endast droppas av optiker med högre behörighet samt vårdpersonal.

Vid behov remittering till vårdenhet


Extra viktigt med kontroll om du har något av följande symptom:

  • Rinnande ögon
  • Torra ögon
  • Irriterande ögon
  • Röda ögon
  • Rodnad på ögonlocken
  • Återkommande vaglar
  • Vid allmänna besvär av ögonen