Barn & Ungdomar

Avancerad synundersökning i Kalmar för barn och ungdomar av optiker med högre behörighet. 

Synundersökning med fokus på ögonhälsa

Specialist inom ögonhälso- & synundersökningar

Undersökning av barn och ungdomar

Alla människor är unika, när det kommer till undersökning på barn och ungdomar kan vissa egenskaper bli mer synliga än andra. 

Aktiva barn kan ha svårt att sitta still i stolen eller problem att koncetrera sig vilket kan leda till frustration bland föräldrar. Med över 20 års branscherfarenhet och väldigt många undersökningar gjorda på barn är detta en del av min vardag och har stor förståelse för detta. För att göra synundersökningen  läggs stor vikt i att informera, både föräldrar och barnen, om varje delmoments syfte.

 

När det gäller barn är viktig att ögat får tid att slappna av, vilket kan ta betydligt längre tid än för vuxna. Därför bokas dessa undersökningar med extra tilltagen tid.


Även för barn och ungdomat ska en ögonhälsoundersökning utföras. Detta för att säkerställa att det inte finns några medicinska orsaker till problemen. Vid själva styrkebestämningen (refraktioneringen) är det viktigt att barnens ögon får slappna av, detta gäller då muskeln som styr linsens form (ackommodationsmuskeln).

Det kan göras på olika sätt som en streching av den muskeln eller med ögondroppar som släpper muskelns spänning, i första hand används stretching. Eftersom att barn har starka muskler så kan detta ta tid men ger samtidigt både barn och föräldrar som är med en uppfatttning om vad som sker i ögonen.

När detta är klart förklaras för både barn och föräldrar igen vad vi har gjort och varför besvären som funnits har upp stått.


Vilken behandling som ska påbörjas diskuteras och bestäms sedan planeras alltid ett återbesök, även om det endast gäller att barnet ska börja med glasögon.


Det är viktigt att både barn och föräldrar får förståelse för symtom som kan komma under avslappningstiden i början av behandling 


Många barn pustar ut när de får veta att de behöver glasögon.

Att inte se bra påverkar barns självförtroende!Extra viktigt med kontroll om du har något av följande symptom:

  • Huvudvärk
  • Yrsel
  • Irriterande ögon
  • Svårt att hålla koncentrationen
  • Oförklarig irritation
  • Svårt att se / läsa
  • Varierande syn (se bra ibland / ibland inte)
  • Svårt att läsa längre stunder
  • Vid allmänna besvär av ögonen