Synutredning

Synutredning i Kalmar

Synutredning för dina ögon

Allt för många upplever att dom fastnat i en loop mellan optiker, vårdcentral och ögonläkare. Ibland upplevs det som att svaren som ges inte stämmer överens med varandra. C-Optik's Synutredning hjälper dig att komma framåt och om möjligt få hjälp med dina bekymmer. Här görs en egen ögonhälsoundersökning samt inhämtar information från övriga vårdgivare vid behov. Vi går igenom dina besvär och din situation. 


Målet är att du om möjligt ska få problemen åtgärdade, alternativt få förståelse varför problemen finns och om det finns något som du/vi kan göra för att minska dessa.


Som optiker med M.Sc i klinisk optometri samt extra utbildning i ögats främre del har jag förståelse för hur olika sjukdomar kan påverka synen och förståelse för hur andra vårdenheter tolkar din situation. 


Undersökningarna som görs är den grundläggande ögonhälsoundersökning extra undersökningar anpassas efter just din situation.


Hit kan du som privatperson vända dig direkt alternativ kan du få en remiss från annan optiker eller vårdenhet. 
För dig som:

  • Du som upplever problem som ingen lyckats lösa.
  • Du har sökt hjälp men inte kommit till rätta med problemen.
  • Du som sökt hjälp och fått olika svar som du upplever inte stämmer överens.
  • Du som önskar mer förståelse för dina bekymmer