Röda och irriterande ögon

Specialist på röda ögon och irriterande ögon i Kalmar 

Synundersökning med fokus på ögonhälsa

Specialist inom ögonhälso- & synundersökningar

Röda ögon och irriterande ögon

För dig som lider av besvär med röda ögon som irriterar  kan det vara skönt att veta att det finns hjälp att få. Det är viktigt att utreda varför besvär med ögonen uppkommit och därefter göra lämpliga åtgärder. Med specialkunskap inom just ögonrelaterade problem, kan värmebehandlingar och massage utföras. Rekommendation av ögondroppar ges vid behov och då vilken typ av dessa som bör användas beroende på problemets orsak.

Har du ont i ögonen ska du uppsöka vård!


Irritation eller ont i ETT öga är ofta mer akut än om båda ögonen är irriterade.


En undersökning av dina ögon samt råd och rekommendationer för dig som lider av röda ögon och irriterande ögon - remiss lämnas vid behov utan extra kostnad


Extra viktigt med kontroll vid följande symptom:

  • Röda ögon
  • Irriterande ögon
  • Vid allmänna besvär av ögonenHar du ont i ögonen ska du uppsöka vård!