Ögonhälsoundersökning

Specialist inom syn- & ögonhälsoundersökning Kalmar

Synundersökning och ögonhälsoundersökning 

En grundlig synundersökning där ögats synfunktion och olika delar från ögonlock till näthinna undersöks. Undersökningen tar cirka en timme. Du får receptet i handen och fullfrihet att köpa glasögon var du vill.  


Till dig som vill ha en grundlig genomgång av dina syn. Utgångspunken är dina behov, viktig information så som medicinering, hur ögonen används i jobbet tas i beaktning för att resultatet ska bli korrekt. Undersökningen tar ca en timma, detta för att vi i lugn och ro utan stress ska få möjlighet att undersöka hela ögat. Vid regelbundna undersökningar kan förändringar upptäckas i tid och åtgärder sättas in snabbt.

Recepten och rekommendation lämnas alltid till dig, produkter köper du var du vill.


Följande undersöks


 • Genomgång anamnes
 • Synfältsmätning
 • Mätning av ögats tryck
 • Refraktion  - där glasögon- och linsstyrkan tas fram
 • Ögonbottenundersökning - här kan diagnostiska droppar användas för att vidga pupillen. Dessa droppar kräver extra behörighet och får endast droppas av optiker med högre behörighet samt vårdpersonal.
 • Undersökning av ögats lins
 • Vid behov remittering till vårdenhet
 • Genomgång av recept och ordinationExtra viktigt med kontroll när du har följande sympton:

 • Huvudvärk
 • Yrsel
 • Irriterande ögon
 • Rinnande ögon
 • Torra ögon
 • Svårt att se / läsa
 • Vid allmänna besvär av ögonen